Κατά τά τελευταῖα ἔτη πραγματοποιήσαμε, μέ τήν βοήθεια πάλι τῶν χριστιανῶν μας, τά ἑξῆς ἔργα:

Πλήρης ἐξωραϊσμός (ἐξωτερικός καί ἐσωτερικός) τοῦ Ἱεροῦ Παρεκκλησίου τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος (πλατεία Ἁγίας Λαύρας).

Πλήρης ἐξωραϊσμός (ἐξωτερικός καί ἐσωτερικός) τοῦ Ἱεροῦ Παρεκκλησίου τοῦ Ἁγίου Γεωργίου (Κοιμητηρίου).

Ἐντάξαμε στά Ἐνοριακά Παρεκκλήσια τόν Ναό τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Νέας Λέσβου Ἀμαρουσίου. Παράλληλα προχωρήσαμε σέ μερικό ἐξωραϊσμό του καί καθιερώσαμε κάθε πρώτη Κυριακή ἑκάστου μηνός νά τελεῖται ἀπό Ἐφημέριο τῆς Ἐνορίας μας Θεία Λειτουργία γιά τούς κατοίκους τῆς περιοχῆς, καθώς ἐπίσης τελοῦνται καί διάφορες ἄλλες ἀκολουθίες. (Χαιρετισμοί-Εὐχέλαιο κ.ἄ.)

Τοποθετήθηκε στήν περιοχή τοῦ ΚΑΤ, ἀπό τόν Δῆμο Ἀμαρουσίου, τό Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, στό ὁποῖο τελεῖται ἡ Θεία Λειτουργία γιά κάθε τελευταία Κυριακή ἑκάστου μηνός, καθώς ἐπίσης καί ἄλλες Ἱερές Ἁκολουθίες (Χαιρετισμοί, Εὐχέλαιο, Ἀνάστασις).

Μετά τόν σεισμό τοῦ Σεπτεμβρίου 1999, ὁ Ναός τῆς Παναγίας, ἕνα ἱστορικό μνημεῖο 130  καί πλέον ἐτῶν, ὁ Καθεδρικός Ναός τῆς πόλεως τοῦ Ἀμαρουσίου, μέ τόν ὁποῖο ἔχει συνδεθεῖ ἡ ζωή ὅλων σχεδόν τῶν κατοίκων της, ὑπέστη σοβαρώτατες ζημιές. Ἡ πολύ καλή κατασκευή του, μέ τίς τεχνικές τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, βοήθησε στό νά μήν ὑποστῆ μεγαλύτερες. Μέ ὅλες τίς νόμιμες διαδικασίες,μελέτες, ἐγκρίσεις καί ἄδειες (Τ.Α.Σ. – Ἱερά Μητρόπολη-Ναοδομία ) ἄρχισαν τόν Νοέμβριο τοῦ 2003 οἱ ἐργασίες ἀποκαταστάσεως καί στερεώσεως τοῦ Ναοῦ. Μετά ἀπό δύο χρόνια καί μέ τήν ἀντιμετώπιση πολλῶν προβλημάτων πού ἀνεφύησαν κατά τήν διάρκεια τῶν ἐργασιῶν ἤδη οἱ ἐργασίες τῆς πρώτης φάσεως ( εἰδικά τσιμεντενέματα, ἐλκιστῆρες, ἀλλαγή μέρους τῆς στέγης, ἀποκατάσταση ἀρτιφισιέλ κ.ἄ.)  ὁλοκληρώθηκαν.

Ἐπίσης προχωρήσαμε στήν ἀντικατάσταση τῆς κεντρικῆς θερμάνσεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καί στήν κατασκευή ξυλόγλυπτης ἐπένδυσης τοῦ ἀπορροφητικοῦ μανουαλίου.

footer


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ