Τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο  προγραμματίζει μιά σειρά ἀπό λίαν ἀπαραίτητες ἐργασίες πού ἀφοροῦν στόν ἐξωραϊσμό καί τήν λειτουργικότητα τοῦ Ναοῦ. Περιληπτικά  ἀναφέρουμε μερικές μόνο :

  • Ἀντικατάσταση τῶν καθισμάτων
  • Διαμόρφωση τοῦ ὑπογείου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ σέ Γραφεῖο τῶν Ἱερέων, κ.ἄ.

footer


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ