Ἀνακοινώνουμε στούς Ἐνορῖτες μας ὅτι καί ἐφέτος, μέ σκοπό τήν  διευκόλυνση τῶν Χριστιανῶν μας ἐκείνων πού κυρίως γιά λόγους ὑγείας δέν μποροῦν νά ἐκκλησιασθοῦν ἐνωρίς,  θά τελεσθοῦν στόν Ἱερό Ναό τῆς Παναγίας Ἀμαρουσίου  δύο (2)  Θεῖες Λειτουργίες κατά τήν ἑορτή τῶν Χριστουγέννων. Ἡ πρώτη θά τελεσθεῖ μετά τήν ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου, ὁ ὁποῖος ἀρχίζει  στίς 5.00 τό πρωΐ καί ἡ δεύτερη θά ἀρχίσει στίς 9.00 – 10.15 π.μ.

Ἐκ τοῦ Ἐκκλ. Συμβουλίου

footer


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ