Πληροφοροῦμε τούς εὐσεβεῖς Ἐνορῖτες μας ὅτι στόν Ναό μας, ὅπως κάθε χρόνο καί φέτος, τελοῦμε ἀπό 15/11 ἕως 25/12/2014 ΙΕΡΟ ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ μέ ὥρα ἐνάρξεως 7.00 π.μ. καί πέρατος 9.00 π.μ. μνημονεύοντες ὀνόματα ζώντων καί κεκοιμημένων ἀδελφῶν μας.

Ὅσοι ἐπιθυμοῦν νά συμμετάσχουν, παρακαλοῦμε νά ζητήσουν ἀπό τούς ὑπευθύνους τοῦ Ναοῦ τόν σχετικό φάκελλο.

Ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ

footer


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ