Ἀνακοινώνουμε στούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς μας ὃτι τήν ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 Φεβρουαρίου καί ὥρα 5.00 τό ἀπόγευμα θά τελεσθῆ στόν Ἱερό Ναό τῆς Παναγίας ἈμαρουσίουἙσπερινός καί ἀκολούθως τό ΤΡΙΣΑΓΙΟΝ διά τήν ἀνάπαυσιν τῶν κεκοιμημένων ἀδελφῶν καί συγγενῶν μας.

Τό ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ 14ην Φεβρουαρίου θά τελεσθοῦν Θεῖες Λειτουργίες καί στόν Ναό τῆς Παναγίας καί στόν Ναό τοῦ Κοιμητηρίου Ἀμαρουσίου καί στήν συνέχεια τό ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν κεκοιμημένων μας.

footer


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ