Εκτύπωση
ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ
ΕΞΟΔΟΣ Ι.ΕΙΚΟΝΟΣ «ΠΑΝΑΓΙΑΣ  ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ»
ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΝ

Πληροφοροῦμε τούς Ἐνορῖτες μας καί τούς εὐλαβεῖς προσκυνητάς τοῦ Ναοῦ μας ὅτι τήν Πέμπτην 26 Φεβρουαρίου τό ἀπόγευμα θά πραγματοποιηθεὶ εἰς τόν Ναόν μας ἡ ΕΞΟΔΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ κατά τό ἀκόλουθον Πρόγραμμα:

  •  5.00 μ.μ. Ἡ ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου.

  • 6.30 μ.μ. Ἔξοδος τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος «ΠΑΝΑΓΙΑΣ  ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ» ἐκ τοῦ Βήματος, λιτάνευσις ἐντός τοῦ Ναοῦ καί ἐναπόθεσις Αὐτῆς εἰς τό κέντρον τοῦ Ναοῦ.

  • 6.45 μ.μ. Τέλεσις Ἱερᾶς Παρακλήσεως πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκον.