Εκτύπωση

Ἐν ὄψει τῆς Μ. Ἑβδομάδος οἱ ἐπιθυμοῦντες νά ἐξομολογηθοῦν μποροῦν νά προσέλθουν διά τό ἱερόν Μυστήριον τῆς Ἐξομολογήσεως εἰς τόν Ἱερόν Ναόν μας :