ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Τήν Δευτέραν 14 Σεπτεμβρίου, ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τήν Ὕψωσιν τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ. Μέ τήν εὐκαιρία αὐτή στήν Ἐνορία μας θά τελεσθοῦν οἱ κάτωθι ἀκολουθίες:

ΚΥΡΙΑΚΗ   13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ:

Ὥρα 6:00 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός τῆς Ἑορτῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί ἡ Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν πρός Αὐτόν, στό τέλος τῆς ὁποίας θά γίνει Λιτανεία τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ:

Ώρα 7:00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος μετά τῆς Τελετῆς τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ κατά τήν ὁποίαν θά μοιραστεῖ στούς πιστούς βασιλικός καί ἐν συνεχεία ἡ Πανηγυρική Θεία Λειτουργία.

Ὥρα 6.00 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός καί Ἱερά Παράκλησις πρός τόν Τίμιον Σταυρόν.


Εκτύπωση   Email