ΕΞΟΔΟΣ ΙΕΡΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ «ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ»

ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ
ΕΞΟΔΟΣ ΙΕΡΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ «ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ»
ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΝ
  

Πληροφοροῦμε τούς Ἐνορῖτες μας καί τούς εὐλαβεῖς προσκυνητάς τοῦ Ναοῦ μας ὅτι τήν Πέμπτην 17 Μαρτίου τό ἀπόγευμα θά πραγματοποιηθεὶ εἰς τόν Ναόν μας ἡ ΕΞΟΔΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ἐκ τοῦ Ἁγίου Βήματος κατά τό ἀκόλουθον Πρόγραμμα:

6.00 μ.μ.  Ἡ ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου.

7.30 μ.μ.  Ἔξοδος τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος «ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ» ἐκ τοῦ ἱ.Βήματος, λιτάνευσις ἐντός τοῦ Ναοῦ καί ἐναπόθεσις Αὐτῆς εἰς τό κέντρον τοῦ Ναοῦ.

7.45 μ.μ.  Τέλεσις Ἱερᾶς Παρακλήσεως πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκον.


Εκτύπωση   Email