ΙΕΡΟ ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΠΑΣΧΑ

Ἐνημερώνουμε τούς Ἐνορίτες μας ὅτι ἀπό τήν Δευτέρα τοῦ Πάσχα 2 Μαΐου ἕως καί τῆς Ἀναλήψεως 9η Ἰουνίου 2016 θά πραγματοποιήσουμε στόν Ναό μας ΙΕΡΟ ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ μέ μνημόνευση ζώντων καί κεκοιμημένων, δηλαδή θά τελεῖται καθημερινῶς ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία λόγῳ τῆς ἱερᾶς περιόδου τοῦ Πεντηκοσταρίου.

Ὅσοι ἀπό τους Ἐνορῖτες μας καί τούς εὐλαβεῖς Προσκηνητάς τοῦ Ναοῦ μας θέλουν νά λάβουν μέρος παρακαλοῦνται νά ζητήσουν ἀπό τούς ὑπευθύνους τοῦ Ναοῦ τόν σχετικόν φάκελλον.

Ὥρα ἐνάρξεως 7:00 π.μ.
Ὥρα περατώσεως 9:00 π.μ.


Εκτύπωση   Email