ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Φέρεται εἰς γνῶσιν τῶν Χριστιανῶν μας ὅτι τήν 29ην καί 30ην Ἰουνίου ἐ.ἔ. ἑορτάζει τό νότιο κλίτος τοῦ Ναοῦ τῆς Παναγίας μας, πού εἶναι ἀφιερωμένο στούς Ἁγίους Δώδεκα Ἀποστόλους, κατά τό ἀκόλουθο Πρόγραμμα:

ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020:

7.00 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός μετ’ ἀρτοκλασίας.

Στό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ θά γίνη Λιτάνευσις τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος πέριξ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

ΤΡΙΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020:

7.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος τῆς Ἑορτῆς καί ἡ Πανηγυρική Θεία Λειτουργία

7.00 μ.μ. Ὁ μεθέορτος Ἑσπερινός καί ἡ Παράκλησις πρός τούς Ἁγίους Ἀποστόλους


Εκτύπωση   Email