ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΙΜΙΟΝ ΣΤΑΥΡΟΝ

Kyriaki StavroproskiniseosἘν τῷ μέσῳ τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μᾶς προβάλλει τόν Τίμιον και Ζωοποιόν Σταυρόν (Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως) γιά νά ἐνισχυθοῦμε στόν πνευματικό ἀγῶνα μας.

Μέ αὐτήν τήν εὐκαιρία, στήν Ἐνορία μας, τήν Κυριακή 19ην  Μαρτίου καί ὥρα 6.00 μ.μ., μετά τήν ἀκολουθία τοῦ Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ, θά ψαλλοῦν οἱ Χαιρετισμοί πρός τόν Τίμιον Σταυρόν.


Εκτύπωση   Email