Τό Θεῖο Κήρυγμα, ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ ἀπευθύνεται στόν Λαό τοῦ Θεοῦ σέ κάθε λειτουργική καί λατρευτική εὐκαιρία ἀπό τούς Ἐφημερίους τοῦ Ναοῦ μας καί τούς Ἱεροκήρυκες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλως προσφέροντας πνευματική οἱκοδομή στούς πιστούς.

footer


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ