Εικόνες Ιερού Ναού

 

ΕΙΚΟΝΕΣ

Σάν θησαυρό πολύτιμο φυλάσσει ὁ Ναός μας τις θαυματουργές καί περίπυστες ἱερές εἰκόνες

α)  τῆς Παναγίας «Ρόδον το Ἀμάραντον»

β) τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου (με ἀργυρᾶ ἐπένδυση)

γ) τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου (ἐπ΄ ὀνόματί του τιμᾶται τό ἀριστερό κλίτος τοῦ Ναοῦ)

δ) τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἁποστόλων (ἐπ΄ ὀνόματί των τιμᾶται τό δεξιό κλίτος τοῦ Ναοῦ)


Εκτύπωση   Email