Ιερά Λείψανα

 

Στόν Ναό μας εἶναι ἀποτεθησαυρισμένα τεμάχια Λειψάνων τῶν:

  • Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος και Ἰαματικοῦ Παντελεήμονος
  • Ἁγίου Τρύφωνος, Ἁγίου Παντελεήμονος, Ἁγίου Ἰωάννου
  • Ἁγίου Νεκταρίου
  • Ἁγίων Μαρτύρων Κηρύκου καί Ἰουλίτης
  • Διαφόρων Αγίων και Τίμιον Ξύλον
  • Λείψανο Χοζεβιτών Πατέρων
  • Λείψανον εκ των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων

Εκτύπωση   Email